Bakan Albayrak, “Yapısal Dönüşüm Adımları 2019″u duyurdu! İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019″u duyurdu.

Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirileceğini belirten Albayrak, BES ve kıdem tazminatında reform yapılacağını söyledi. Gıda enflasyonuna karşı tarımda milli birlik projesinin hayata geçeceğini kaydeden Albayrak, dolaylı vergilerin azaltılacağını, konkordato ve kredi yapılandırma süreçlerinin yeniden ele alınacağını açıkladı. Albayrak ayrıca, kıdem tazminatı fonu kurulacağını, vergi reformu gerçekleştirileceğini, turizmde ve yargıda reformlar yapılacağını belirtti.

TARIM KREDİ ORTAKLIĞI İÇİN SERA A.Ş KURULACAK

Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile Sera A.Ş. kurulacak.  Bölge ve ürün bazında makro arz talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek.

Kırmızı et fiyat istikrarını kırmızı et hamlesi ile destekleyeceğiz. Küçük baş hayvancılıkta gerideyiz. 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 100 milyona yükseltilecektir. Hal yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paydaşlarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız.

Üretimde rekabeti toptan perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız. Sera A.Ş. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak. Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek. Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak. Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak. Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız.

VERGİ REFORMU

Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi’ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız.

İstisna ve muafiyetler azaltılacak. Kurumlar vergisini kademeli düşürüp daha adaletli noktaya taşıyacağız. Beyanname yaygınlaştırılacak, gelire göre artan oranlarda vergilendirme planlanıyor. Mükellef dostu bir vergi sistemiyle tüm süreçlerin başarını artıracağız. Mükellef memnuniyetini sürekli ölçeceğiz. İhracata dayalı yüksek katma değer ve teknolojiyi önceleyen ekonomiyi tesis edeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele ile gelirleri artıracağız.

KONKORDATO VE KREDİ YAPILANDIRMA SÜRECİ YENİDEN ELE ALINACAK

Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU VE KIDEM TAZMİNATI FONU

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu planlanıyor.

Kıdem tazminatı fonunu hayata geçireceğiz. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.

Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız.

SANAYİ İÇİN YENİ PROGRAM AÇIKLANACAK

Sanayide yerlileştirme programı devreye alınacak. Program Mayıs ayında açıklanacak.

Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını Ağustos ayında açıklayacak.

Sanayi bakanlığımız bu program ile ARGE’den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek.

ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETİ BU YIL KURULACAK

BDDK koordinasyonunda mali şeffaflığın artırılması için gerekli tedbirleri de hayata geçirecekler. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması işlemini bu yıl içinde tamamlayacağız.

TURİZM MASTER PLANI

Turizm master planı en geç Eylül ayında açıklanacak. 2019’da turist sayısının 50 milyonun üzerinde, gelirinin de 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

LOJİSTİK MASTER PLANI

Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak.

YARGI REFORMU

Bir diğer reform alanı ise yargı alanı olacak. Yargı reformunun vizyonu güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar öngörülebilir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı reformu stratejisi belgesinin güncellemesi devam ediyor. Yargı reformunun detayları ise Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacak.